TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ‘private equity’, onroerend goed, (duurzame) energie projecten, infrastructuur enz. TeslinCS kan ook optreden als ‘Fund Administrator’ via TCS Fund Services B.V. Wilt u daar meer over weten, kijkt u dan op teslincs.nl/fund-services.

Een bewaarder en een depositary bekleden toezichthoudende functies, terwijl een fondsadministratie juist heel uitvoerend is. Daarom moeten beide functies strikt gescheiden zijn en zijn daarvoor afzonderlijke werkmaatschappijen actief.

Grote fondsen in alternatieve investeringen, moeten krachtens de AIFMD (Europese richtlijn) een ‘Depositary’ hebben. Kleinere fondsen zijn daar niet toe verplicht, maar kiezen vaak ook voor een onafhankelijke bewaarder die uiteenlopende functies kan hebben. Wel altijd in het belang van de investeerders.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement