TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ‘private equity’, onroerend goed, (duurzame) energie projecten, infrastructuur enz. TCS-Groep kan ook optreden als ‘Fund Administrator’ via TCS Fund Services B.V. Wilt u daar meer over weten, kijkt u dan op tcsgroep.nl/fund-services.

Een bewaarder en een depositary bekleden toezichthoudende functies, terwijl een fondsadministratie juist heel uitvoerend is. Daarom moeten beide functies strikt gescheiden zijn en zijn daarvoor afzonderlijke werkmaatschappijen actief.

Grote fondsen in alternatieve investeringen, moeten krachtens de AIFMD (Europese richtlijn) een ‘Depositary’ hebben. Kleinere fondsen zijn daar niet toe verplicht, maar kiezen vaak ook voor een onafhankelijke bewaarder die uiteenlopende functies kan hebben. Wel altijd in het belang van de investeerders.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement