AIFMD Depositary

De Europese Richtlijn voor Managers van Alternatieve Investeringen (niet-effecten en dus illiquide investeringen) vereist de aanwezigheid van een ‘Depositary’ ofwel Bewaarder. Het gaat om ‘Alternative Investment Funds’ (‘AIF’) met een omvang vanaf € 500 miljoen (eigen vermogen) en vanaf € 100 miljoen als gebruik gemaakt wordt van leningen (‘leverage’). De taken van de ‘Depositary’ zijn geformuleerd vanuit de doelstelling dat het belang van de investeerders bewaakt moet worden:

  • Toezicht houden op alle relevante kasstromen;
  • Controleren van de aanwezigheid van eigendomstitels betreffende gedane investeringen van de AIF;
  • Toezicht houden op het beheer van de AIF conform alle afspraken (prospectus) met de investeerders.

TCS Depositary kwalificeert zich in principe om als Depositary op te treden aangezien zij onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Onder toezicht staande instellingen kunnen door beheerders van AIF’s worden voorgesteld om in het kader van de vergunningverlening voor een bepaalde AIF geaccepteerd te worden als Depositary door de Autoriteit Financiële Markten.

TeslinCS is zeer ervaren als fonds administrateur en weet daarom uit de praktijk hoe deze taken uitgevoerd dienen te worden. Daarom is zij ook goed in staat om deze toezichthoudende rol te spelen.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement