Handboek

De Depositary maakt een gedegen analyse van de organisatie (van het beheer) van het AIF (fonds). Welke afspraken zijn er gemaakt met de investeerders? Wat zijn de risico’s? Hoe zit het met de functiescheiding bij de Beheerder? Welke procedures worden gehanteerd? Hoe zit de administratieve organisatie in elkaar? Hoe lopen de geldstromen? Enzovoort.

Voordat de Depositary met zijn eigenlijke taken van start kan gaan moet er een handboek worden samengesteld waarin alle procedures vastgelegd zijn, welke de Depositary taken zijn en met welke frequentie deze worden uitgevoerd. Ook staan daarin de escalatieprocedures voor het geval dat bepaalde transacties, handelingen, geldstromen enz. niet lijken te passen binnen de afspraken.

Het handboek maakt deel uit van de beoordeling van het fonds door de AFM in verband met de vergunningaanvraag.

Het handboek wordt in nauw overleg met de beheerder door de beoogde ‘Depositary’ samengesteld en reflecteert de organisatie en de procedures van de beheerder. Het zal in overleg met de beheerder regelmatig aangepast moeten worden.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement