Handboek

De Depositary maakt een gedegen analyse van de organisatie (van het beheer) van het AIF (fonds). Welke afspraken zijn er gemaakt met de investeerders? Wat zijn de risico’s? Hoe zit het met de functiescheiding bij de Beheerder? Welke procedures worden gehanteerd? Hoe zit de administratieve organisatie in elkaar? Hoe lopen de geldstromen? Enzovoort.

Voordat de Depositary met zijn eigenlijke taken van start kan gaan moet er een handboek worden samengesteld waarin alle procedures vastgelegd zijn, welke de Depositary taken zijn en met welke frequentie deze worden uitgevoerd. Ook staan daarin de escalatieprocedures voor het geval dat bepaalde transacties, handelingen, geldstromen enz. niet lijken te passen binnen de afspraken.

Het handboek maakt deel uit van de beoordeling van het fonds door de AFM in verband met de vergunningaanvraag.

Het handboek wordt in nauw overleg met de beheerder door de beoogde ‘Depositary’ samengesteld en reflecteert de organisatie en de procedures van de beheerder. Het zal in overleg met de beheerder regelmatig aangepast moeten worden.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement