Cliënten

Een groot investeringsfonds dat in Public Private Partnerships investeert in en buiten Europa met grotendeels institutionele geld.
Een fonds dat in verpacht agrarisch land belegt met honderden vooral particuliere beleggers.
Een fonds dat zich toelegt op het verstrekken van achtergestelde leningen aan middelgrote bedrijven in Nederland.
Een serie fondsen die investeren in Duitse supermarkten.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement