Niet AIFMD fondsen

Beheerders van Alternatieve Beleggingsfondsen die niet onder de AIFMD vallen, maken dikwijls ook gebruik van Bewaarders. Doelstelling is steeds de belangen van investeerders te beschermen. Dit gebeurt soms naar voorbeeld van de AIFMD om meer zekerheid te geven aan de investeerders. Dan wordt de bewaarfunctie gestalte gegeven zoals de AIFMD ‘Depositary’. Maar een Bewaarder kan ook andere taken op zich nemen:

  1. Als bestuurder van een stichting Bewaarder die als juridisch eigenaar optreedt van de beleggingen. Hiermee wordt bereikt dat het fonds onafhankelijk is van de financiële situatie van de beheerder;
  2. Als beheerder van de bankrekeningen van het fonds. Hiermee wordt een onafhankelijke partij ingeschakeld om het betalingsverkeer uit te voeren;
  3. Als houder van zekerheidsrechten die in geval van problemen uitgewonnen kunnen worden ten behoeve van de investeerders;
  4. Als belangenbehartiger van de investeerders in alle gevallen dat hun belangen in het geding zijn.

De vergoedingen voor de uitvoering van deze taken zijn meestal vast met de afspraak dat indien er opgetreden moet worden uren in rekening gebracht kunnen worden. Tijdens de analysefase wordt de gewerkte tijd ook in rekening gebracht volgens onze vaste tarieven.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement