Vergoedingen

AIFMD Depositary

Tijdens de fase die vooraf gaat aan de vergunningaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten, brengt TCS Depositary de gewerkte uren in rekening volgens de gangbare uurtarieven. De uurtarieven verschillen per medewerker en variëren tussen € 65 en € 190 exclusief BTW. Deze analysefase zal voornamelijk door de meest ervaren en hoogst gekwalificeerde medewerkers worden uitgevoerd.

Wanneer de vergunning is verkregen en TCS Depositary daarmee daadwerkelijk aan haar toezichthoudende werkzaamheden kan beginnen, zal in veel gevallen een vaste jaarlijkse vergoeding overeengekomen kunnen worden.

Andere bewaardersfuncties

In veel gevallen kan ook hier een vaste vergoeding worden afgesproken. Wanneer er problemen zijn en er meer werk dan verwacht moet worden verricht, zal de gewerkte tijd apart in rekening worden gebracht.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement