TCS Family & Charity

TCS Family & Charity Services

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet genoeg voor een eigen kantoor, dan levert TCS Family & Charity de oplossing. TCS Family & Charity is gespecialiseerd op deze dienstverlening. Daardoor kan het efficiënt en professioneel werken.

Er zijn ook stichtingen met een zakelijk doel, zoals Stichtingen Administratiekantoor of stichtingen die een belangengroep vertegenwoordigen, zoals bepaalde obligatiehouders. Dienstverlening aan dergelijke stichtingen geschiedt via één van de andere werkmaatschappijen van TeslinCS: TCS Depositary, TCS Trust of TCS Fund Services.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement