Secretariaat

Voor het secretariaat van een fonds wordt één contactpersoon aangewezen die alle zaken behandelt.

  • Contactadres, email, telefoon, adressenbestanden, mailings;
  • Alle correspondentie;
  • Voorbereiden en notuleren bestuursvergaderingen;
  • Overige secretariële taken.

Er is altijd back-up beschikbaar.
Er wordt frequent samengewerkt met de financiële administratie.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...