Donateurs

Voor fondsenwervende instellingen zijn donateurs van levensbelang. Die moeten dus attent maar bescheiden gevolgd worden. TCS Charity doet dit graag. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Omvangrijke bestanden bijhouden met alle relevante gegevens van donateurs;
  • Bijhouden wie wanneer hoeveel heeft gedoneerd;
  • Mailings doen die rekening houden met deze informatie;
  • Alle bijbehorende correspondentie en telefoonverkeer.

TCS Charity maakt voor deze werkzaamheden gebruik van Kristal, hetzelfde systeem dat ook voor de uitkeringen gebruikt wordt.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement