Uitkeringen

  • On-line binnenhalen van subsidieaanvragen;
  • Controleren op volledigheid en toetsing op een aantal harde criteria (per fonds verschillend);
  • Voorbereiding besluitvorming door Bestuur of Subsidie commissie;
  • Correspondentie met de aanvragers over hun verzoek voor subsidie;
  • Toezien op correct voldoen aan aanvullende voorwaarden door de aanvrager;
  • Concrete invulling van onze werkzaamheden wordt bepaald door de cliënt.

TCS Charity maakt gebruik van Kristal, een gespecialiseerd systeem voor de verwerking en opslag van giftenaanvragen en donaties.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement