ANBI begeleiding

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling is kostbaar. Wanneer een stichting niet voldoet aan de wettelijke eisen, staat de ANBI status op het spel. De financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. TCS Charity helpt u om aan deze eisen te blijven voldoen. Het gaat om:

  • Ten minste 90% van de uitgaven moet aan het goede doel worden besteed;
  • Er moet een redelijke verhouding zijn tussen vermogen en uitgaven (anti-oppoteis);
  • De ANBI moet een website hebben;
  • Er moet jaarlijks een jaarplan gemaakt worden;
  • Commerciële activiteiten mogen slechts onder voorwaarden ondernomen worden;
  • Er moet een redelijke verhouding zijn tussen onkosten en bestedingen aan de doelstelling;
  • De bestuursleden moeten onbezoldigd zijn.

TCS Charity volgt de ANBI’s op de voet en zal het bestuur wijzen op potentiële risico’s.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement