Financiële administratie

Voor de financiële administratie van een fonds wordt één contactpersoon aangewezen die alle zaken behandelt.

  • Beheer bankrekeningen en uitvoering van betalingen;
  • Boekhouding, tussentijdse rapportages, cash-flow berekeningen enz;
  • Samenstellen jaarrekening, ondersteuning controlerend accountant;
  • Overige administratieve taken.

TCS Charity maakt gebruik van Kristal, een gespecialiseerd systeem voor de verwerking en opslag van giftenaanvragen en donaties. Dit systeem genereert ook betalingsopdrachten. Secretariaat en administratie werken beide met dit systeem.

Er wordt frequent samengewerkt met het secretariaat.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement