Cliënten

Vermogensfonds (ANBI)

Met een vermogen van enige tientallen miljoenen euro’s worden doelen ondersteund op het gebied van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, ‘cultuur- en volksontwikkeling’ en maatschappelijk werk. TCS Charity is belast met het secretariaat en de administratie. Het secretariaat behandelt per jaar plusminus 1.200 aanvragen. Dit werk geschiedt door één van de medewerkers van TCS Charity in ongeveer 20 uur per week. Daarmee zijn de kosten voor dit fonds aanmerkelijk lager dan wanneer dit werk in een eigen kantoor gedaan zou worden. Ook het betalingsverkeer, de administratie en de verslaggeving worden door TCS Charity verzorgd.

Kleinere ANBI’s

Voor een stichting die zich ten doel stelt om jonge musici hoge kwaliteit muziekinstrumenten te verschaffen, is TCS Charity het kantoor. Contracten met musici, correspondentie, secretariaat, bankverkeer, administratie enz., alles gebeurt in Maarsbergen.

Voor enige kleinere fondsen is TCS Charity belast met het secretariaat en de administratie. Zij regelt ook de uitkeringen door deze fondsen en begeleidt bestuursvergaderingen. Deze worden in het algemeen bij TCS Charity gehouden.

ANBI met buitenlandse donor’s en doelen

Een vermogend man zette een Nederlandse stichting (ANBI) op. Vermogensbestanddelen uit verschillende landen worden gedoneerd om daarmee goede doelen te steunen buiten Nederland. TCS Charity verschaft het adres en verzorgt bankrekeningen, administratie en secretariaat. Verder bewaakt TCS de ANBI status van deze stichting.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement