Vergoedingen

De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van gedetailleerde tijdsverantwoording.

De uurtarieven verschillen per medewerker en variëren tussen € 65 en € 190 exclusief BTW. Reistijd wordt belast tegen 50% van de gewone uurtarieven.

Indien de werkzaamheden goed voorspelbaar zijn, kan ook een vaste vergoeding afgesproken worden.

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht en de klant krijgt geen rekening voor telefoonverkeer, reiskosten binnen Nederland en portokosten. Alles binnen redelijke grenzen.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement