Financiële administratie

Voor de belangen van families of van ondernemende investeerders, vennootschappen, stichtingen en beleggingsfondsen die bij TCS Funds zijn ondergebracht, kan de complete financieel administratieve begeleiding worden geleverd.

  • Uitvoering betalingsverkeer;
  • Boekhouding;
  • Allerlei rapportages (indien nodig);
  • Jaarrekening en publicatiebalans;
  • Ondersteuning controlerend accountant;
  • Aangiftes vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting,
  • BTW;
  • Dividendbelasting.

U krijgt een vaste contactpersoon die langdurig uw zaken behartigt. De administratie staat onder leiding van een register accountant.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement