Fonds Administratie

Voor alternatieve investeringsfondsen (vastgoed, private equity, leningen enz.) draagt TCS Funds zorg voor de fondsadministratie. Dat houdt het volgende in:

  • Bijhouden participantenregisters;
  • KYC (know your client) dossiers bijhouden;
  • Afroepen capital calls;
  • Uitkeringen aan investeerders;
  • Berekenen actuele waarde participaties;
  • Regelmatige rapportages aan de beheerder en aan investeerders;
  • Eindejaarsrapportage aan investeerders voor fiscale doeleinden;
  • Oproepen voor aandeelhoudersvergaderingen;
  • Registreren stemvolmachten;
  • Secretariële ondersteuning.

De TCS Investment Room is ons online platform waar investeerders toegang hebben tot alle relevante documentatie over hun investering, zowel algemeen als individueel.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement