Bestuur en adresverlening

TCS Fund Services B.V. (‘TCS Funds’) kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid nodig heeft, mogelijk naast andere directieleden. Dat kan van pas komen in een Stichting Administratiekantoor of in een Holding met aandeelhouders die uiteenlopende belangen hebben.

Er kunnen redenen zijn dat u niet zelf als oprichter van een vennootschap te boek wilt staan. TCS Funds kan de oprichting doen. Het kan ook zijn dat u niet als enig aandeelhouder wilt voorkomen in het handelsregister. Ook dan kan TCS Funds u helpen.

TCS Funds kan directiefuncties op zich nemen als rechtspersoon, maar zij kan ook één van haar directieleden als natuurlijk persoon voor die functies beschikbaar stellen. Voor commanditaire vennootschappen kan TCS Funds optreden als beherend vennoot.

U kunt uw vennootschap of stichting gebruik laten maken van het adres van TCS Funds.

Net als directievoering (anders dan in dienstbetrekking), is adresverlening een van de gekwalificeerde trust activiteiten. Zonder een vergunning van De Nederlandsche Bank mogen deze diensten niet verleend worden.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement