Secretariaat

TCS Funds neemt u alle bureaucratische rompslomp uit handen en zorgt ervoor dat uw vennootschap of stichting ‘compliant’ is. Dat doen wij onder meer door tijdige uitvoering van de volgende taken:

  • Actueel houden van alle gegevens van de vennootschap, stichting of fonds bij het Handelsregister;
  • Oproepen aandeelhouders voor AvA of BvA en samenstellen van de notulen;
  • Verzorgen van alle benodigde volmachten;
  • Bijhouden van het aandeelhoudersregister (daarvoor hebben wij speciale software);
  • Verzenden van (tussentijdse) rapportages en kapitaalrekeningen;
  • Begeleiding van transacties tussen aandeelhouders;
  • Correspondentie met aandeelhouders, bestuurders en commissarissen;
  • Bijhouden van het vennootschappelijk dossier (notulen, aandeelhoudersregister, recente jaarrekeningen).

Vergaderingen kunnen bij TCS Funds plaatsvinden.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...

Copyright © 2018 TeslinCS
Privacy statement