TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening

TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid nodig heeft, mogelijk naast andere directieleden. Dat kan van pas komen in een Stichting Administratiekantoor of in een Holding met aandeelhouders die uiteenlopende belangen hebben.

Er kunnen redenen zijn dat u niet zelf als oprichter van een vennootschap te boek wilt staan. TCS Governance kan de oprichting doen. Het kan ook zijn dat u niet als enig aandeelhouder wilt voorkomen in het handelsregister. Ook dan kan TCS Governance u helpen.

TCS Governance kan directiefuncties op zich nemen als rechtspersoon, maar zij kan ook één van haar directieleden als natuurlijk persoon voor die functies beschikbaar stellen. Voor commanditaire vennootschappen kan TCS Governance optreden als beherend vennoot.

U kunt uw vennootschap of stichting gebruik laten maken van het adres van TCS Governance.

Net als directievoering (anders dan in dienstbetrekking), is adresverlening een van de gekwalificeerde trust activiteiten. Zonder een vergunning van De Nederlandsche Bank mogen deze diensten niet verleend worden.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement