Vergoedingen

De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van gedetailleerde tijdsverantwoording.

De uurtarieven verschillen per medewerker en variëren tussen € 75 en € 200 exclusief BTW. Reistijd wordt belast tegen 50% van de gewone uurtarieven.

Indien de werkzaamheden goed voorspelbaar zijn, kan ook een vaste vergoeding afgesproken worden.

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht en de klant krijgt geen rekening voor telefoonverkeer, reiskosten binnen Nederland en portokosten. Alles binnen redelijke grenzen.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement