TeslinCS

TeslinCS

TeslinCS is de holdingmaatschappij van vier werkmaatschappijen:

 • TCS Fund & Family B.V.
 • TCS Charity B.V.
 • TCS Depositary B.V.
 • TCS Trust B.V.

Professioneel, Efficiënt, Flexibel en Persoonlijk. De klant bepaalt wat TeslinCS doet.

TeslinCS is een onafhankelijk kantoor dat historische banden heeft met Teslin Capital Management BV, een beheerder van beleggingsfondsen: www.teslin.nl.

Onze belangrijkste diensten zijn:

 • Het optreden als statutair bestuurder van stichtingen of vennootschappen;
 • Adresverlening;
 • Secretariële diensten;
 • Financiële administratie en – rapportages;
 • Fiscale diensten;
 • Bewaar- en ‘Depositary’ functies.

Wat TeslinCS niet voor u kan zijn:

 • Vermogensbeheerder;
 • Controlerend accountant;
 • Belastingadviseur;
 • Een trust in Angelsaksische zin.

Alle werkmaatschappijen onder de Holding TeslinCS beschikken over een vergunning in het kader van de Wet toezicht trustkantoren.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...