TCS-Groep

TCS-Groep

TCS-Groep is de holdingmaatschappij van drie werkmaatschappijen:

 • TCS Fund Services B.V.
 • TCS Depositary B.V.
 • TCS Governance B.V.

Professioneel, Efficiënt, Flexibel en Persoonlijk. De klant bepaalt wat TCS-Groep doet.

TCS-Groep is een onafhankelijk kantoor dat historische banden heeft met Teslin Capital Management BV, een beheerder van beleggingsfondsen: www.teslin.nl.

Onze belangrijkste diensten zijn:

 • Fondsadministratie voor alternatieve investeringsfondsen;
 • Financiële administratie en – rapportages;
 • Online communicatie met investeerders via de TCS Investment Room;
 • Het optreden als statutair bestuurder van stichtingen of vennootschappen;
 • KYC onderzoek en bijhouden KYC dossiers;
 • Secretariële diensten;
 • Fiscale diensten;
 • Bewaar- en ‘Depositary’ functies (AIFMD).

Wat TCS-Groep niet voor u kan zijn:

 • Vermogensbeheerder;
 • Controlerend accountant;
 • Belastingadviseur;
 • Een trust in Angelsaksische zin.

Alle werkmaatschappijen onder de Holding TCS-Groep beschikken over een vergunning in het kader van de Wet toezicht trustkantoren.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur en adresverlening TCS Governance B.V. kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap of als bestuurder van stichtingen. Het kan zijn dat u een neutraal directielid ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy statement