Cliënten

Een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf heeft al vele jaren drie holdings in Nederland. Buitenlandse resultaten, die daar meestal al belast zijn, kunnen gebruik makend van de deelnemingsvrijstelling belastingvrij naar Nederland worden uitgekeerd en dankzij het Amerikaans-Nederlandse verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing naar de Amerikaans moeder. TCS Trust is bestuurder, verleent adres en is verantwoordelijk voor het corporate file.

Voor een Nederlands industrieel bedrijf treedt TCS Trust op als bestuurder van een holding van een belang in een joint venture. De holding houdt ook kantoor bij TCS Trust.

Voor een buitenlandse private equity groep is TCS Trust actief als bestuurder van de holding waarin het management team haar belangen heeft ondergebracht. De holding houdt kantoor bij TCS Trust en de financiële administratie, fiscaliteit en secretariaat worden allemaal door ons kantoor uitgevoerd. De bestuursfunctie is zeer inhoudelijk van aard en er vindt intensief contact plaats, telkens als er belangrijke besluiten genomen moeten worden.    

Voor een grote beursgenoteerde Nederlandse onderneming, is TCS Trust bestuurder in een stichting waarin een omvangrijke portefeuille aandelen in die onderneming wordt gehouden ter dekking van leveringsverplichtingen in het kader van optieprogramma’s voor het eigen personeel.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...