Financiële administratie

Voor de vennootschap of stichting die bij TCS Trust is ondergebracht, kan de complete financieel administratieve begeleiding worden geleverd.

  • Uitvoering betalingsverkeer;
  • Boekhouding;
  • BTW;
  • Allerlei rapportages (indien nodig);
  • Jaarrekening en publicatiebalans;
  • Aangiftes vennootschapsbelasting en correspondentie daarover;
  • Dividendbelasting.

U krijgt een vaste contactpersoon die langdurig uw zaken behartigt. De administratie staat onder leiding van een register accountant.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...