Vergoedingen

TCS Trust hanteert zowel vaste- als variabele vergoedingen. Voor bestuursfuncties en adresverlening wordt een vast bedrag per jaar gerekend. 

Er wordt gewerkt aan de hand van een budget. Gebudgetteerde bedragen worden meestal per kwartaal vooruit in rekening gebracht. Werkzaamheden worden afgerekend op basis van gedetailleerde tijdsverantwoording. Wanneer de werkzaamheden goed voorspelbaar zijn, kan ook een vaste jaarlijkse vergoeding overeengekomen worden voor de uitvoering van een aantal vaste taken.

De uurtarieven verschillen per medewerker en variëren tussen € 65 en € 190 exclusief BTW. Reistijd wordt belast tegen 50% van de gewone uurtarieven. 

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht en de klant krijgt geen rekening voor telefoonverkeer, reiskosten binnen Nederland en portokosten. Alles binnen redelijke grenzen.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...