Bestuur en adresverlening

TCS Trust kan als statutair directeur optreden van uw vennootschap. Dat kan relevant zijn als u in het buitenland woont en uw BV in Nederland voldoende ‘substance’ moet hebben om er geen twijfel over te laten bestaan dat de Nederlandse fiscaliteit van toepassing is. 

Ook kan het zijn dat u een neutraal directielid nodig heeft, mogelijk naast andere directieleden. Dat kan van pas komen in een Stichting Administratiekantoor of in een Holding met aandeelhouders die uiteenlopende belangen hebben.

Er kunnen redenen zijn dat u niet zelf als oprichter van een vennootschap te boek wilt staan. TCS Trust kan de oprichting doen. Het kan ook zijn dat u niet als enig aandeelhouder wilt voorkomen in het handelsregister. Ook dan kan TCS Trust u helpen.

TCS Trust B.V. kan directiefuncties op zich nemen als rechtspersoon, maar zij kan ook één van haar directieleden als natuurlijk persoon voor die functies beschikbaar stellen.

Voor commanditaire vennootschappen kan TCS Trust optreden als beherend vennoot.

U kunt uw vennootschap gebruik laten maken van het adres van TCS Trust.

Net als directievoering (anders dan in dienstbetrekking), is adresverlening een van de gekwalificeerde trust activiteiten. Zonder een vergunning van De Nederlandsche Bank mogen deze diensten niet verleend worden. Alle werkmaatschappijen van TeslinCS hebben deze vergunning.

TCS Funds

TCS Funds

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Depositary

TCS Depositary

Voor beheerders van alternatieve beleggingen (niet-effecten) inclusief beleggingsfondsen die onder de AIFMD vallen, zijn wij Bewaarder ofwel ‘Depositary’. Het gaat om investeringen in ...

TCS Trust

TCS Trust

Voor buitenlandse groepen en ook Nederlandse aandeelhouders treden wij op als bestuurder, verlenen adres en zorgen voor de financiële administratie, het samenstellen van de ...

TCS Family & Charity

TCS Family & Charity

Voor het bestuur van ANBI’s en andere goede doelen stichtingen is TCS Family & Charity het adres voor alle uitvoerende werkzaamheden. Is er te veel werk voor het bestuur, maar niet ...