TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen.

Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele acties en misbruik van toevertrouwde middelen.

Fondsmanagers die meer dan € 500 miljoen aan activa in beheer hebben (c.q. meer dan € 100 miljoen als er sprake is van vreemd vermogen), zijn verplicht om een bewaarder aan te wijzen.

Managers die deze verplichting nog niet hebben, geven er soms de voorkeur aan om toch een bewaarder aan te wijzen om meer vertrouwen te geven aan potentiële investeerders.

TCS Depositary is strikt gescheiden van TCS Fund Services. Medewerkers van de ene unit kunnen niet in de systemen van de andere kijken. Beide vennootschappen zijn in verschillende gebouwen gevestigd en medewerkers kunnen met betrekking tot een klant slechts vanuit één unit werkzaamheden verrichten.

Zie voor het beloningsbeleid de compliance pagina

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English