AIFMD Depositary taken

De taken van de Bewaarder vallen uiteen in drie groepen:

  • Toezicht houden op alle relevante kasstromen;
  • Controleren van de aanwezigheid van eigendomstitels betreffende gedane investeringen van de AIF;
  • Toezicht houden op het beheer van de AIF conform alle afspraken (prospectus) met de investeerders. Ook wordt bezien in hoeverre dit beheer in het algemeen in het belang van de investeerders is.

Het toezicht op de kasstromen is van deze taken de meest arbeidsintensieve. U vindt meer informatie onder https://teslincs.nl/depositary/moneymonitor/

Voordat de bewaarder aan de gang kan, wordt er eerst een diepgaande analyse gemaakt van de interne organisatie van de AIF Manager. Een handboek wordt samengesteld waarin alle controle procedures in detail worden beschreven en waarin voor het geval onvolkomenheden worden geïdentificeerd, de escalatieprocedures worden vastgelegd.

TCS Depositary stuurt per kwartaal of per half jaar een verslag van zijn werkzaamheden per fonds. Dit verslag geeft een samenvatting van de activiteiten van het fonds en bevestigt dat er geen opmerkingen zijn of indien dat wel het geval is, geeft daar details over. ‘Bevindingen’ zijn ernstiger zaken. Die worden direct onder de aandacht van de manager gebracht en dienen op korte termijn opgelost te worden.

TCS Depositary heeft een vergunning gekregen van de AFM om als AIFMD depositary te mogen werken in maart 2018.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English