Klantrelaties

Tot midden 2019 hebben 12 fonds managers TCS Depositary aangewezen als bewaarder van hun fondsen. Deze managers beheren in totaal ongeveer 75 fondsen, die voor een groot deel in vastgoed en infrastructurele projecten investeren in binnen en buitenland met particuliere en institutionele beleggers.

Depositary klanten zijn groter dan Fund Services klanten omdat ze alleen maar een bewaarder nodig hebben als ze een bepaalde omvang aan activa in beheer hebben (zie hierboven).

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English