MoneyMonitor

Een bewaarder is wettelijk verplicht om op dagelijkse basis alle kasstromen betreffende een fonds te controleren. Dit is een omvangrijke taak die ofwel veel arbeidskracht of intelligente systemen vereisen. Wij hebben voor het laatste gekozen en hebben een eigen systeem laten ontwikkelen omdat er niets in de markt beschikbaar was dat aan onze eisen voldeed. Ook wilden wij dit werk niet in lage lonen landen laten uitvoeren, omdat wij van mening zijn dat goede communicatie tussen AIF Manager en bewaarder essentieel is.

Ons systeem heet MoneyMonitor. Het groepeert en selecteert alle betalingen, zowel inkomend als uitgaand. Alles wat in de normale routine valt behoeft geen nadere aandacht. Betalingen die uitzonderlijk zijn, qua omvang, doel of aantal, worden onder de aandacht gebracht van de betreffende medewerker.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English