Vergoedingen

Er wordt een opstartvergoeding in rekening gebracht voor de werkzaamheden voorafgaand aan de lancering van een nieuw fonds. Die is nodig voor het samenstellen van het handboek en alle overige verplichte documentatie. Als er sprake is van een geheel nieuwe relatie is dit werk omvangrijker dan wanneer het gaat om een nieuw fonds bij dezelfde manager in een reeks soortgelijke fondsen

Voor de uitvoering van de gewone toezichthoudende taken bij een bestaand fonds, wordt bijna altijd een vaste vergoeding overeen gekomen. Dat geldt zeker voor gesloten fondsen.

Bij private equity kan de vergoeding oplopen naarmate er capital calls worden gedaan.

Er zijn meer opties mogelijk.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English