Compliance

Managers van Alternatieve Investeringsfondsen (‘AIF’s’) bewegen zich in een sterk gereguleerde markt. Dit levert veel werk op. Een groot deel daarvan kan door TCS Fund Services overgenomen worden.

Dit geldt bij uitstek voor de achtergrond informatie over investeerders (Know Your Client/KYC). TCS kan alle research op zich nemen die noodzakelijk is voor het samenstellen van een KYC dossier voorafgaande aan acceptatie van een investeerder en kan ook zorgen voor de jaarlijkse update van dit dossier.

De TCS-Groep is niet alleen gebonden aan geschreven wetten en andere regelgeving, maar ook aan hetgeen algemeen maatschappelijk aanvaardbaar is.

Voordat TCS Fund Services enige dienst kan verlenen, moet het eerst zelf de betreffende klant hebben geaccepteerd en al het relevante onderzoek hebben gedaan.

Zie ook https://teslincs.nl/teslincs/compliance/

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English