Financiële administratie en fiscale diensten

Wij leveren alle financieel administratieve en fiscale uitvoerende diensten.

  • Betalingsverkeer;
  • Boekhouding;
  • Allerlei rapportages (in overleg);
  • Jaarrekening en publicatiebalans;
  • Ondersteuning controlerend accountant;
  • Aangiftes vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, BTW, dividendbelasting;
  • Renseignering/CRS/FATCA.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English