Fonds Administratie

Voor alternatieve investeringsfondsen (vastgoed, private equity, leningen, impact enz.).

De fondsadministratie omvat:

  • Bijhouden participantenregisters;
  • KYC (know your client) dossiers bijhouden;
  • Afroepen capital calls;
  • Uitkeringen aan investeerders;
  • Berekenen actuele waarde participaties;
  • Regelmatige rapportages aan de beheerder en aan investeerders;
  • Eindejaarsrapportage aan investeerders voor fiscale doeleinden;
  • Oproepen voor aandeelhoudersvergaderingen;
  • Registreren stemvolmachten die online gegeven kunnen worden;
  • Secretariële ondersteuning.

De TCS Investment Room is ons online platform voor alle communicatie met investeerders.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English