TCS Investment Room

Ons online communicatie platform met investeerders bevat alle voor investeerders relevante informatie in een beveiligde omgeving en het is altijd en overal bereikbaar. De belangrijkste functies zijn:

  • Toegang tot alle algemene en fondsinformatie;
  • Toegang tot alle informatie met betrekking tot de individuele positie van een investeerder;
  • TCS zendt berichten over capital calls en uitkeringen via de Investment Room;
  • TCS stuurt alle rapportages aan investeerders via dit kanaal;
  • TCS stuurt oproepen voor vergaderingen van investeerders en die kunnen online antwoorden;
  • Investeerders kunnen ook online stemmen op individuele agendapunten;
  • Investeerders kunnen hun persoonlijke gegevens online wijzigen;
  • De Investment Room dient ook als persoonlijke archief met betrekking tot de investering voor investeerders;
  • Wanneer nieuwe berichten klaar staan, ontvangt de investeerder daarvan bericht email.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English