Vergoedingen

Bij nieuwe relaties wordt veelal een budget afgesproken. Dat wordt per kwartaal in rekening gebracht. Er wordt afgerekend op basis van een gedetailleerde urenverantwoording.

Wanneer het werk beter voorspelbaar wordt, kan een vaste vergoeding overeengekomen worden voor bepaalde werkzaamheden.

Onze uurtarieven lopen uiteen van € 65 tot € 190 excl. BTW.

Wij belasten geen kantoorkosten.

Sommige managers zijn vrijgesteld van BTW. Voor hen hebben we een speciale regeling.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English