TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening.

TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de juridische eigendom van de activa van een fonds in een aparte rechtspersoon onder te brengen met een eigen en onafhankelijk bestuur. Dit ter bescherming van de belangen van investeerders. TCS Govenance kan die rol vervullen.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom een fondsmanager een neutrale bestuurder nodig heeft.

TCS Governance kan u ook in die gevallen vaak helpen.

Klanten kunnen ook gebruik maken van het adres van TCS Governance.

Dit is evenals bestuursfuncties (anders dan in dienstbetrekking), een trust dienst. Deze mogen alleen verleend worden met een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). TCS Governance heeft deze vergunning sinds 2005.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English