TCS-Groep

TCS-Groep

TCS-Groep is houdster van drie werkmaatschappijen:

 • TCS Fund Services B.V.
 • TCS Depositary B.V.
 • TCS Governance B.V.

TCS-Groep is een onafhankelijk kantoor dat historische banden heeft met Teslin Capital Management B.V., een beheerder van beleggingsfondsen: www.teslin.nl.

Onze belangrijkste diensten zijn:

 • Fondsadministratie voor alternatieve investeringsfondsen;
 • Financiële administratie en – rapportages;
 • Online communicatie met investeerders via de TCS Investment Room;
 • Het optreden als statutair bestuurder van stichtingen of vennootschappen;
 • KYC onderzoek en bijhouden KYC dossiers;
 • Secretariële diensten;
 • Fiscale diensten;
 • Bewaar- en ‘Depositary’ functies (AIFMD).

TCS Governance heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (Wet toezicht trustwezen or Wtt-Act 2004).

TCS Depositary heeft een vergunning van de AFM om als AIFMD bewaarder op te treden.

TCS Fund Services

TCS Fund Services

Voor beheerders van alternatieve investeringsfondsen en groepen investeerders die gezamenlijk investeren, verzorgt TCS Fund Services B.V. de gehele back- en mid-office. De ...

TCS Governance

TCS Governance

Bestuur & Adresverlening. TCS Governance kan bestuurder zijn van rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een juridische structuur rondom AIF’s. Het wordt vaak geadviseerd om de ...

TCS Depositary

TCS Depositary

TCS Depositary treedt op als bewaarder van alternatieve investeringsfondsen. Bewaarders zijn ingesteld met het oog op de bescherming van de belangen van investeerders tegen criminele ...

Copyright © 2018 TCS-Groep
Privacy Statement - Nederlands - English